За съжаление, разработката на играта и техническата поддръжка няма да се осъществяват в бъдеще.