----Kapurikon_no_Shura

ID Giocatore: 12448897 | Nome: Shura du capricorne | Username: ----Kapurikon_no_Shura | Amici: 627 | Nazione:  Nazione CH