gjl

Savaş ve yok et!


  • Kendine özgü savaş gemini inşa et
  • Savaşmak için bir arena seçin
  • Düşmanlarını ez ve ödüllerin kilidini açGalactic Junk League Video